2020-12-11

Vilken mätteknik passar dina fastigheter?

Vilken mätteknik passar dina fastigheter?

Hus byggda innan år 2000

För att få ekonomi i mätning i fastigheter byggda innan år 2000 används trådlös mätning. Även vid eftermontage och ROT-projekt är trådlös mätning det mest kostnadseffektiva alternativet.

Hus byggda efter år 2000

Många fastigheter från millennieskiftet och framåt är byggda med en byggnadsteknik som begränsar möjligheterna för kommunikation med radiosignaler. De är helt enkelt för täta. För att trådlös teknik ska få full täckning i dessa fastigheter krävs det oftast radiomottagare på varannat eller var tredje våningsplan för att kunna kommunicera mätdatan i och ut ur huset. Undantaget är fastigheter i träkonstruktioner som lämpar sig mycket väl för både EcoGuard Wireless och WL M-Bus. EcoGuards Air Receiver samlar samtidigt in mätvärden via EcoGuard wireless och WL M-Bus vilket ger flexibilitet vid val av mätare och sensorer.

Mycket mätning!

När många sensorer och mätare skall installeras i sina fastigheter kommer det alltid vara bäst att välja EcoGuard wireless eller Wireless M-Bus. Kostnaden för kommunikation blir alltid lägst per sensor över dess livslängd.

Det betyder att om man har eller ska installera mätning och skall komplettera med vattenmätning eller säkerhetssensorer kommer det alltid vara mest lönsamt att använda dessa trådlösa tekniker. Och kostnaden för att komplettera med t.ex. fastighetsmätning är lägst när man redan har radioinfrastrukturen i huset.

Lägenhetsmätning för styrning av värmesystem och debitering (IMD)

Då detta kräver sändning med minut/tim-intervall samtidigt med lång batterilivslängd används EcoGuard wireless, Wireless M-Bus eller trådbaserad M-Bus.

Statistikmätning av fastighetsmätare

Här är LORA lämpligt, om man inte redan har annan mätning i fastigheten, då det avser färre mätpunkter och oftast med krav på sändintervall om 1-2 ggr per dygn vilket ger batterilivslängd över 10 år. Kostnaden för kommunikation via LORA-nät blir lägre än med GPRS-uppkopplade mätare som tidigare varit en vanlig kommunikationsmetod.

Generell mätning i fastigheter

NB-IoT är en helt ny radioteknik för trådlös kommunikation med sensorer som använder 5G mobilnätet. Då tekniken drar mer batteri än andra tekniker är den lämplig för enklare övervakning och med mindre krav på täta sändintervall. Alternativet är att batteribyten i sensorerna planeras till vart 3-5 år.

EcoGuard Wireless

EcoGuard Wireless är vårt egenutvecklade radiosystem för kommunikation mellan de olika enheterna i ett mätsystem och specifikt avsett för lägenhetsmätning. Systemet är baserat på radiofrekvensen 433 MHz och har räckvidd på upp till 100 meter. I Sverige används denna teknik i över 400.000 lägenheter.

När ska du välja Ecoguard Wireless?

  • Vid mätning i befintliga byggnader och vid ROT
  • Mätintervall per kvart/timme
  • Höga krav på lång batterilivslängd
  • Höga krav på lång räckvidd WL M-Bus

WL M-Bus

WL M-Bus är en standard för mätning i fastigheter och är den vanligaste tekniken för mätinsamling i Europa. Det innebär att det finns ett stort utbud av mätare och sensorer. Systemet är som standard baserat på radiofrekvensen 868 MHz vilket ger en kortare räckvidd.

När ska du välja WL M-Bus?

  • Vid mätning i befintliga byggnader och vid ROT
  • Mätintervall på minutnivå
  • Höga krav på lång batterilivslängd
  • Standardprotokoll med kryptering
  • Vid behov av andra sensorer som t.ex. rök/brand Frågs oss!

Vi har kunskap om vilken mätteknik som passar bäst utifrån olika förutsättningar. Vi är experter på installation och montering oavsett vilket system du använder. Kontakta någon av våra projektledare för att få råd om vilket system som passar din fastighet bäst. Prata med oss innan ni väljer nya mindre beprövade tekniker. Vi kan hjälpa er att undvika de vanligaste problemen man riskerar att hamna i.

Ladda ner PDF

Vilken mätteknik passar dina fastigheter?

Arkiv