2021-03-11

Vi riktar ett stort tack till er

Vi riktar ett stort tack till er

Ett jättestort tack till alla våra fantastiska kunder som deltog i vår årliga kundenkät, som genomfördes under november-december 2020. Vi är oerhört tacksamma att ni tagit er tid att fylla i enkäten eftersom denna är en viktig del i vår strävan att ständigt bli bättre som bolag och skapa en starkare kundnöjdhet. Nytt i enkäten var att EcoGuard kommer framledes även mäta NPS (Net Promoter Score) som är ett sätt att mäta kundnöjdhet. Ett NPS-tal över noll är positivt och över 50 är utomordentligt. I vår enkät fick EcoGuard ett NPS-tal på 67, vilket är fantastiskt och gör oss så glada, stolta och tacksamma!

Vi riktar ett stort tack till er

Arkiv