Vi är en helhetsleverantör inom IMD - Individuell Mätning och Debitering.

Kalkyl och projektering

Vi har gedigen erfarenhet av projektering och dimensionering av mätsystem. Våra projektledare ansvarar för att projektet löper smidigt och vi erbjuder kostnadsfri rådgivning, samt underlättar arbetet för byggentreprenad och tekniska konsulter i nyproduktionsprojekt.

Installation och driftsättning

På EcoGuard har vi egna vvs- och elmontörer och tekniska projektledare, det gör att vi på ett bättre sätt kan säkerställa att anläggningen håller hög kvalité vid leverans och god dokumentation. Vi levererar alltid driftklara anläggningar med full funktion.

Mätinsamling och visualisering

CURVES är vår molntjänst för mätinsamling, visualisering och analys. Med CURVES får du ett kraftfullt verktyg för att få full kontroll på fastighetens energiförbrukning, med fullt stöd för att samla in mätvärden för temperaturer och förbrukningsmätning för debitering (IMD). Läs mer

Service och support

Alla tekniska system behöver övervakas och underhållas. Med vår tjänst för service och support övervakar vi systemet och ser till så att ni hela tiden har en fullt fungerande drift.  Med vår flexibla tjänst kan ni själva välja vilken nivå av service och support ni är i behov av.

Debitering (IMD)

Med vår debiteringstjänst hjälper vi er att ta fram rätt faktureringsunderlag varje månad. Faktureringsunderlag som ni sedan importerar till ert ekonomisystem för hantering av hyresavier individuellt.

Integration

EcoGuard CURVES är anpassat för insamling av mätvärden från många olika insamlingskällor, temperatur- och fuktmätning, förbrukningsmätning och nätbolagsdata. Export kan ske smidigt till andra IT-system för energiuppföljning, fakturering (IMD) eller till datoriserade undercentraler (DUC) för styrning.

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se