Air Receiver Installation.

Video 1: Installation

Video 2: Demontering av lock

Vanliga frågor & svar.

Hur ska Air Receivern placeras?

Placera produkten så centralt som möjligt inom det området som skall täckas. Vid stora områden kommer flera mottagare behövas. Undvik placeringar i källare. Undvik en placering i närheten av elkablar och annan metall inom en radie av 20 cm runt enheten. Detta gäller även under enheten men självklart ej de kablar som krävs för att ansluta enheten.
VIKTIGT! Respektera de minimimått till hörn som anges på insidan av enheten. Enheten kan annars bli svår eller omöjlig att öppna.

Hur ska Air Receivern strömförsörjas?

Enheten skall monteras med kontinuerlig strömförsörjning. Observera att belysningsel med rörelsedetektor eller timer är ej tillåtet.

Hur vet jag om Air Receivern fungerar som den ska?

1. Starta enheten genom att koppla till spänning.
2. Enhetens lysdioder kommer nu att aktiveras under 1-3 min och blinkar i ett röd/grönt mönster för att sedan övergå till ett fast sken. Efter 10 minuter slocknar dioderna, för att aktivera dioderna igen kan en mindre magnet hållas mot enheten.

Fast grönt sken = godkänd funktion.
Rött sken = ej godkänd funktion.

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se