2020-12-09

Stark framtid för smartare byggnader: Assemblin förvärvar Fidelix Holding

Stark framtid för smartare byggnader: Assemblin förvärvar Fidelix Holding

Ett av de nordiska ledande installationsföretagen Assemblin har förvärvat samtliga aktier i Fidelix Holding den 8.12.2020.

 

Fidelix Holding Oy med dotterbolag grundades i Finland 2002 och har sedan dess utvecklats till att bli en av de ledande aktörerna i Norden inom klimatsmarta byggnadsautomation- och ledningssystem. Med uppdraget att skapa smarta byggnader för en hälsosammare framtid har företaget utvecklat flera marknadsledande produkter och kundlösningar som de utvecklar, säljer, installerar och underhåller i Finland och Sverige. Båda företagen har för avsikt att delta aktivt i den omvandling av byggbranschen som nu pågår för att möta nya globala utmaningar.

  • Hela byggsektorn förändras och vi tänker aktivt delta i den omvandling som nu pågår. Fidelix avancerade kompetens stärker och kompletterar Assemblins erbjudande och påskyndar vår utvecklingsresa. Jag är därför glad att välkomna Fidelix koncernens anställda, kunder och leverantörer till Assemblin Group, säger Mats Johansson, VD och koncernchef för Assemblin.

Verksamheten i Fidelix koncernen kännetecknas av entreprenörskap, stark kompetens och en hög nivå av innovation och digitalisering, särskilt inom moln-, IMD- och IoT-lösningar. Företaget har också omfattande installations- och serviceverksamhet men säljer också individuella kundlösningar. Fidelix servicepaket inkluderar Building Management Systems (BMS) Fidelix och Larmia samt EcoGuard, ett system för individuell mätning utvecklat för flerbostadsfastigheter.

  • Vi är mycket stolta över den verksamhet och de tjänster vi har utvecklat, och det är positivt att vi nu kommer att vara en del av ett växande företag med höga ambitioner. Vi kan se att vi delar samma vision och fokuserar på kvalitet, hållbarhet och effektivitet. Denna transaktion är fördelaktig för båda parter och jag ser fram emot en gemensam framtid, säger Tero Kosunen, VD och koncernchef för Fidelix.

 

Fidelix kommer att organiseras som ett oberoende affärsområde inom Assemblin. Transaktionen är föremål för godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Vi tror starkt att denna transaktion är fördelaktig för båda parter och även för våra kunder. Vår gemensamma ambition är att fortsätta med det vi båda siktar på: att erbjuda de bästa lösningarna och att hitta nya, effektiva och säkra sätt att skapa smarta och hållbara tekniska lösningar i byggnader.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tero Kosunen
+358 (0) 50 444 12 00, tero.kosunen@fidelix.fi

 

Om Assemblin
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi designar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor känner sig bekväma. Vi gör detta genom ett nära lokalt samarbete som stöds av en stark organisation. Vi har en årlig försäljning på cirka 10 miljarder SEK och 5 800 dedikerade medarbetare på mer än 100 platser i Norden. Läs mer på assemblin.com.

 

Fidelix gör byggnader smarta
Vår höga kompetens inom teknik syns i lösningar som optimerar byggnaders energikostnader, inomhusklimat och driftkostnader. Våra produkter utvecklas, testas och arbetar varje dag i krävande och extrema klimatförhållanden i Norden och påverkar positivt välmående för över en miljon människor.

 


Tero Kosunen                                            Mats Johansson
VD/Koncernchef, Fidelix                        VD/Koncernchef, Assemblin

Stark framtid för smartare byggnader: Assemblin förvärvar Fidelix Holding

Arkiv