Små förändringar kan spara mycket energi

I en ny rapport har Sweco tillsammans med ett antal forskare visat hur beteendeförändringar kan göra stor skillnad i energiomställningen.
Genom att sänka temperaturen i europeiska hushåll med en grad under ett år skulle energibesparingen räcka till att tillhandahålla el till Stockholmsregionen i mer än sex och ett halvt år. Samtidigt har nästan hälften av svenskarna inte gjort några aktiva val för att minska eller ändra sin energianvändning, enligt en Novusundersökning som Sweco har genomfört. För att genomföra övergången till ett hållbart energisystem måste vi kombinera beteende och tekniska åtgärder, skriver Sweco vars nya rapport du kan ladda ner här.

Belysningen inte viktigast
– På ett kollektivt plan har vi större påverkan än man skulle kunna tro. På europeisk nivå kan även små förändringar i beteendet få stor påverkan. Ett flertal länder är fortfarande beroende av fossila bränslen, vilket innebär att ju mindre energi vi använder, desto större utsläpp sparar vi. För att göra energibesparingar i hemmet tänker de flesta på att ersätta glödlampor med LED-lampor. Men det är inte med belysningen det går att göra den största insatsen hemma. Belysning, elektriska apparater, matlagning och luftkonditionering står sammantaget endast för 20 procent av den slutliga energianvändningen.

Uppvärmning påverkar mest
I hemmet använder vi främst energi till uppvärmning, som står för ungefär två tredjedelar av vår slutliga energianvändning. Lägger vi därtill tiden för att duscha och ta ett bad står uppvärmningen för 80 procent av den slutliga energianvändningen. Energibesparingar kopplat till uppvärmning bör vara utgångspunkten för effektiva åtgärder i bostäder, skriver Sweco.

Källa: Förvaltarforum, SWECO

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se