2020-04-03

Familjebostäder

Familjebostäder

Familjebostäder i Göteborg loggar innetemperaturen i över 18.000 lägenheter. Mätdata används främst i dialogen med boende men även för styrning och injustering.

Familjebostäder

Arkiv