EcoGuard har en helhetssyn. 

Wallenstam

Individuell mätning av el och vatten är sedan tio år standard i all Wallenstams nybyggnation. Det bidrar vanligtvis till att förbrukningen sjunker med 10-25 procentenheter efter en inkörningsperiod jämfört med likvärdiga fastigheter. EcoGuard har ansvaret för all mätinsamling och debitering.

Tidigare har Wallenstam administrerat mätvärdesinsamlingen själva. Men då systemet för detta började bli daterat och behövde bytas ut tittade företaget på alternativ. -Vi valde att skriva ett ramavtal med EcoGuard som löper fram till och med 2018 med option på en förlängning. De kunde erbjuda rätt tjänst, ett framtidssäkert system för mätinsamling, till rätt kostnad, säger Malin Ek, IT-projektledare på Wallenstam AB (publ).

EcoGuard har fått ansvaret att ta hand om insamlingen helt och hållet.
-Vi erbjuder ett helhetsgrepp, där vi sköter allt från driftsättning av mätare och sensorer, till mjukvara, drift och rådgivning, säger Tony Eklöf, säljare på EcoGuard.
Enligt Wallenstams affärsplan har man som mål att bygga  i snitt 1500 lägenheter per år. De utrustas nu för mätning. Dessutom har EcoGuard tagit över driften av cirka 6000 mätpunkter i befintliga fastigheter i Stockholm och Göteborg.

Bättre service för de boende

En viktig del i systemskiftet rör Wallenstams service gentemot hyresgästerna.

-Vi kan erbjuda våra boende ännu bättre service med ett modernare system. EcoGuards molntjänst för visualisering kan erbjuda massor flera saker som det gamla systemet inte kunde, säger Malin Ek.

Många hyresgäster är själva intresserade av att minska sin förbrukning.
När Wallenstam varit i drift i ett kvartal med CURVES är tanken att men ska börja använda CURVES Insight där hyresgästerna kan följa sin förbrukning, via webben genom en länk på ”Mina sidor” på Wallenstams hemsida.

–När hyresgästen kan följa sin förbrukning ökar medvetenheten som i sin tur kan leda till minskad förbrukning. Det i sig leder både till minskade kostnader för den boende och gör gott för miljön, avslutar Malin Ek.

Anpassning till system

-EcoGuard har varit väldigt tillmötesgående och lyhörda då det har gällt att utveckla systemet efter våra önskemål. Vi har tillsammans anpassat debiteringsfunktionen i molntjänsten CURVES så att den fungerar tillsammans med vårt fastighetssystem, säger Malin.

EcoGuards system bygger på en öppenhet men det var inte avgörande i valet.

-Vi har valt EcoGuard för att de kunde erbjuda det bästa systemet för insamling av mätdata och IMD, med full integration mot vårt fastighetssystem. Det vill säga vi fick möjligheten att konsolidera två system till ett vilket i sig är en besparing både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Vi har intentionen att ha ett långvarigt samarbete med EcoGuard, säger Malin.

-Att vi nu har EcoGuard som rådgivare redan under projektfasen för nyproduktionen av fastigheter och att de kommer sköta driftsättningen av den individuella mätningen gör att vi räknar med att minimera antalet feldragningar och felinstallationer i fastigheterna, säger Malin.

Det här gjorde vi:

  • Tog över hela det befintliga beståndet om 6.000 mätpunkter
  • Byggde nätverksstruktur för avläsning av förbrukning på timbasis
  • Hanterar all mätinsamling med molntjänsten CURVES
  • Installation och driftsättning av mätare och sensorer
  • Rådgivare och stöd i projektering i nyproduktion för att minimera antalet fel
  • Utveckling a CURVES så att de passar Wallenstams behov och egna system

019-25 21 00
info@ecoguard.se