"Det är Plug and Play"

Signalisten

Vi får din individuella mätning att fungera

Mäter temp i varje lägenhet

– Det är Plug and Play – systemet fungerar på en gång”.
Installationen av EcoGuards system går alltid otroligt smidigt, det fungerar på en gång, säger Anders Carlsson, energi- och miljöansvarig på Signalisten. Signalisten i Solna mäter innetemperaturen i större delen av sina lägenheter, ca 3 700 stycken.

Stora vinsten är bättre inneklimat

– Syftet är att få bättre kontroll över temperaturen under uppvärmningssäsongen. Då kan vi styra värmetillförseln så att våra boende får ett bättre och jämnare inomhusklimat, förklarar Anders Carlsson. Det handlar både om att höja och sänka värmen utifrån behov. Det medför en viss besparing i energianvändningen, men den stora vinsten är bättre inneklimat till våra kunder och minskad arbetsbelastning på våra bovärdar och driftstekniker.

– Även driftspersonalen har jättestor nytta av CURVES, både på webben och mobilt. Vi har låtit EcoGuard lägga in alla våra fastigheter i 3D i visualiseringsverktyget i CURVES. Det gör det väldigt lätt för oss att lokalisera problemlägenheter, säger Anders.

Använder CURVES i kontakten med hyresgästen

Signalisten kan tidigt se om det är något problem med värmen i en lägenhet. Uppgifterna är också ett väldigt bra diskussionsunderlag för kundtjänst och bovärdar som har kontakt med de boende. Hans Rosenberg arbetar i kundtjänst efter många år på olika platser inom Signalisten. Han använder ofta CURVES i kontakten med hyresgästerna.

Säkerställa att injusteringen är väl utförd

Det går att använda uppgifterna i CURVES vid injusteringen men det gör inte Signalisten eftersom de valt att köpa in injustering utifrån. – Däremot kan vi med hjälp av CURVES säkerställa att injusteringen är väl utförd, det finns en bra kontrollfunktion för det, säger Korosh Saidi, driftsingenjör.

Resultat:

  • Tydligt diskussionsunderlag i kommunikation med kund
  • Intuitivt och pedagogiskt verktyg, lätt att lära sig
  • Tidig indikation på avvikelser i lägenhetstemperatur
  • Nöjdare och gladare kunder
  • Optimerad temperatur i trappuppgångar, sänkt den med 4–5 grader
  • Säkerställa att injustering är väl utförd

019-25 21 00
info@ecoguard.se