EcoGuard ligger längst fram när det gäller temperaturmätning

Järfällahus

– Det låter för bra för att vara sant men EcoGuard har bara fungerat sedan dag ett, säger Anders Edblad, teknisk chef Järfällahus.
Järfällahus utanför Stockholm är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter byggda från femtiotalet och framåt. Till beståndet hör också en hel del nyproducerade bostäder, ofta med klimatsmarta förtecken.

Vi får din individuella mätning att fungera

Temperaturmätning

Järfällahus har anlitat EcoGuard för att införa tempmätning i samtliga bostäder i beståndet. Anders Edblad, teknisk chef, var den som lät genomföra installationen. Han har arbetat på Järfällahus i två år.

– Jag kom från en väldigt modern fastighet med mycket bra kontroll. Där mätte vi verkligen allt och såg mycket goda resultat i form av såväl energieffektivisering som gott inneklimat. När jag började på Järfällahus kunde vi bara få information i efterhand genom loggar. Det kändes jättemärkligt efter tre år med Stockholm Waterfront, berättar Anders Edblad.

– EcoGuard ligger längst fram när det gäller temperaturmätning och de är lyhörda för input. Vi har fått ett system som är anpassat efter våra behov och befintliga system, säger Anders.

För Järfällahus var inneklimatet och därmed nöjda hyresgäster en mycket viktig orsak till införandet av tempmätning.

– Vi ville ha ett system som gav våra kunder ett jämt, gott klimat, som gjorde arbetet lättare för vår kundservice och för våra servicetekniker. Om det dessutom sparar energi är det en bonus, säger Anders Edblad.

Järfällahus har ett SCADA fastighetssystem som de utvecklar själva inom ramen för iFix. EcoGuard och Entro skickar data till iFix/SCADA som ger driftsbilden och helheten. – Driftbilden på startsidan innehåller allt du behöver för det dagliga arbetet. UC, hus, port och här finns geografiska larm för tekniker, jour och service, förklarar Anders.

Det nya systemet för temperaturmätning är inte särskilt synligt. Över 3000 givare är hittills installerade i Järfällahus ca 5500 lägenheter. Målet är att ha givare i varje lägenhet. 

– Givarna är inställda på att registrera lägenhetens temperatur varje kvart. Data överförs trådlöst till en eller flera centralenheter i fastigheten.

EcoGuards egenutvecklade programvara CURVES används för mätvärdeslagring, presentation av temperaturer, rapporter och analys.

EcoGuards öppna lösning var mycket lätt att integrera med de befintliga systemen. Till systemet hör även två EcoCom kommunikationsenheter som ska leverera styrvärden till undercentralerna.

– Inom kort kommer driftbilden att förbättras med medeltemperatur för varje hus och en knapp med direkt koppling till lägenhetsinformation i aktuellt hus. Om problem uppstår ska vi snabbt kunna ta oss till den information vi behöver för att lösa det, säger Anders.

Underlättar vardagen Mikael Nordström arbetar som servicetekniker på Järfällahus sedan åtta år.– Om något var fel tidigare tog allt mycket längre tid att åtgärda. Då var vi tvungna att åka ut till varje lägenhet, programmera och placera ut loggar. Vi åkte ut och hämtade dem igen efter en vecka. Sedan kopplade vi loggarna till datorn, laddade ner data och fick en uppfattning om hur situationen såg ut för en vecka sedan.

Bättre inneklimat målet
EcoGuards system för innetemperaturmätning är som sagt inte en energibesparingsåtgärd i första hand. 

– Vi kan ge hyresgästerna en väldigt bra service med det här systemet. Det ger en jämnare temperatur i hela fastigheten, vilket är av godo för hur byggnaden mår på lång sikt. Lägenheter som avviker kan vi vara extra observanta på, för att ge de boende där ett så gott inneklimat som möjligt, säger Anders Edblad.

–Hyresgästen har en känsla av att det är för varmt eller kallt. Det tar vi alltid väldigt allvarligt på. Med kurvan från CURVES och mätningen ser man klart hur temperaturen varierar och kan jämföra data med hyresgästens upplevelse. Anders poängterar att systemet aldrig används för att överbevisa den boende. Blev inte mätningen bra fick man åka ut och pröva en vecka till.

Spar tid
– Nu kan vi se tendenser, ändringar upp eller ner, om det är kallt i många lägenheter, kopplat till undercentralen (UC), och kan se hur förändringar påverkar på en gång, säger Mikael Nordström.

Datan i CURVES uppdateras varje kvart och ger information som underlag för insatser.

– Ofta kan vi lätt åtgärda problemet om det handlar om spjäll eller fläktkåpa. Om det är kallt kanske det handlar om att byta packningar eller att låset till balkongdörren inte sluter igen dörren tillräckligt.

Rent tekniska fel förekommer mer sällan. Men då kan det handla om att en ventilmotor som släpper fram fjärrvärmen hänger sig. 
– Några timmar senare får vi en uppfattning om hur åtgärder påverkade lägenhetens temperatur tillsammans med och i jämförelse med alla andra lägenheter i huset, förklarar Mikael.
– Vi kan åtgärda ett helt trapphus och ett helt område på en gång, vi ser tendenser över lång tid istället för bara den specifika loggningen i en enda lägenhet. Det är framtiden att styra huset med kurvor. Ett annat användningsområde är att använda EcoGuards system för att kalibrera energisystemen exempelvis när Järfällahus tilläggsisolerar vindarna i husen. 

På kontoret innebär systemet små förändringar i rutinerna som ger stora förändringar i sättet att arbeta. Och i slutändan bättre service till hyresgästerna, Järfällahus kunder. Personalen på Järfällahus boservice har nu tillgång till data, rakt in i systemet på lägenhetsnivå. 

– EcoGuard ger oss möjlighet att hjälpa våra hyresgäster på ett helt annat sätt. När de får problem med innetemperaturen kan en hel del lösas direkt på telefonen, säger Ulla Nordström som arbetar med service och felanmälan på Järfällahus huvudkontor i Jakobsberg.

– Det snackas inte lika mycket värme längre och vi har mycket färre samtal till boservice, säger Ulla Nordström. Ibland handlar det om så enkla saker som gardiner eller en soffa som har hamnat framför radiatorerna. Men servicepersonalen vänder aldrig systemet mot hyresgästerna, utan det blir en del av diskussionen och ett hjälpmedel för att snabbare hitta en lösning.
–Folk har blivit vänligare i telefon, säger Ulla. Och jag tycker att det är spännande att gå in och kolla. Det är bara att söka på lägenhetsnummer. Det är kul att snabbt hitta lösningar på telefon. Järfällahus har fått väldigt få negativa kommentarer om temperaturgivarna. 

– Systemet visar inte vem som bor i lägenheten, bara den fysiska placeringen i huset och temperaturen timme för timme. säger Anders Edblad, teknisk chef. 

– För Järfällahus handlar det om ett liv före EcoGuard och efter EcoGuard. Vi kan ge helt annan servicenivå. Vi kan diskutera med hyresgästerna på ett annat sätt och komma fram till en lösning, säger Anders.

Resultat:

Installation av 5.500 givare. Komplett infrastruktur. 1–4 centralenheter per område för fullständig trådlös täckning. Mätdatabas/CURVES som Järfällahus kommer åt via internet. Resultatet är tydligt:

  • Nöjdare hyresgäster
  • Jämnare innetemperatur
  • Bidrar till kalibrering av energisystem
  • Tidsbesparingar för servicepersonalen

Kontakt

019-25 21 00
info@ecoguard.se

Om EcoGuard

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in och visualisera el-, energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer.