EcoGuards lösningar är pålitliga och prisvärda.

HSB Östergötland

HSB Östergötland är en regionförening för västra Östergötland och södra Närke. Organisationen förvaltar egna hyreslägenheter, bostadsrättsföreningar och privata fastigheter.

-Den kanske största fördelen med den trådlösa tekniken är att det går att bygga på med nya givare och mäta fler saker till en ganska liten merkostnad när man väl har installerat de mottagare som krävs.

Vi får din individuella mätning att fungera

Stöd vid miljöcertifiering

HSB Östergötland använder flera av EcoGuards energisparlösningar som stöd vid miljöcertifiering av sina fastigheter. Tillsammans har man också utvecklat ett koncept som hjälper bostadsrättsföreningar att spara energi, pengar och tid.

Effektivisera värmesystemen

HSB Östergötland införde först temperaturmätning på försök i ett mindre hyresbestånd. Man ville effektivisera värmesystemen i sina egna fastigheter men också kunna erbjuda sina kunder något extra. Valet föll på EcoGuard, bland annat beroende på att räckvidden på EcoGuards trådlösa nätverk är extra stor och att företaget kunde erbjuda skräddarsydda lösningar som passade HSB Östergötland.

Tempgivare monterades lägenheterna. Givarna registrerar lägenhetens temperatur varje kvart och data överförs trådlöst till en mottagare i fastigheten som skickar mätvärden vidare till CURVES. Min-, medel- och maxvärden beräknas i CURVES som återkopplas till DUC. Med hjälp av medelvärdet på innetemperaturen reglerar styr- och reglersystem inomhustemperaturen.

10% minskad energianvändning

Uppvärmningen av en byggnad styrs oftast utifrån utomhustemperaturen. Men det är ett trögt system särskilt under vår och höst när temperaturen mellan natt och dag växlar snabbt. Inomhustempgivarna hjälper till att ställa in rätt värmemängd snabbare och minskar energislöseri.

-Sedan vi installerade automatisk medelvärdesreglering har vi minskat energianvändningen i testfastigheten med tio procent, säger Tomas Eckerud. Och då hade vi ändå redan innan minskat energianvändningen genom att byta värmecentral, justerat in radiatorer och bytt fläktar. Dessutom får vi färre felanmälningar och klagomål från hyresgästerna på inomhustemperaturen.

HSB Östergötland går nu vidare med att låta EcoGuard installera temperaturgivare åt en bostadsrättsförening med 232 lägenheter samt i ett nyligen förvärvat äldre fastighetsbestånd med 192 hyreslägenheter med hög energianvändning. Inomhustempgivarna och medelvärdesregleringen hjälper oss att lära känna fastigheten och dess svagheter snabbare så att vi kan prioritera energibesparingsåtgärder.

Sparar pengar på kollektiva elabonnemang

Men HSB Östergötland har också insett att EcoGuards trådlösa mätutrustningar går att använda till mycket mer. På uppdrag av bostadsrättsföreningen Gasellen har man låtit EcoGuard installera individuella elmätare i samtliga deras 546 lägenheter. Det har i sin tur gjort det möjligt för alla bostadsrättsinnehavare att göra sig av med sina fasta elabonnemang. De boende får nu istället elen via bostadsföreningens 30 fastighetsabonnemang och HSB sköter debiteringen utifrån de individuella elmätarna.

-Varje lägenhetsinnehavare sparar 1 200 kronor per år på att slippa ha ett eget fast elabonnemang, sammantaget spar föreningens medlemmar drygt 650 000 kronor årligen. Det innebär att investeringen av de individuella mätarna räknas hem på två till tre år, säger Tomas Eckerud.

Dessutom har föreningen som storkund möjlighet att förhandla till sig ett mer förmånligt elpris.

Satsningen på gemensamma elabonnemang och individuella mätare var en naturlig följd av att bostadsrättsföreningen Gasellen installerade solceller och ville att så mycket som möjligt av solelen skulle nyttjas inom föreningen. De boende får i dag en stor del av den el de använder från solen.

Tomas Eckerud framhåller att mätutrustningen fungerat över förväntan och att det varit få intrimningsproblem. Och i de få fall där problem uppstått har EcoGuard varit snabba med att åtgärda problemen.

Bidrar till helt ny affärsidé

HSB Östergötland är så nöjda med EcoGuards lösningar att man tillsammans med företaget utvecklat ett koncept för att hjälpa sina kunder att minska energikostnaderna. Konceptet omfattar individuell mätning av el och vatten, medelvärdesmätning med innetempgivare, central varmvattenmätning och installation av solel där valfria delar kan väljas.
Affärsidén är att besparingen på fasta elnätsavgifter ska finansiera övriga åtgärder.

-Den kanske största fördelen med den trådlösa tekniken är att det går att bygga på med nya givare och mäta fler saker till en ganska liten merkostnad när man väl har installerat de mottagare som krävs, säger Tomas Eckerud.

Som sig bör följer HSB Östergötland hela sitt eget koncept när man bygger nya bostadslägenheter. Byggnaderna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Eftersom byggnaderna är certifierade måste HSB efter två år kunna visa att de uppfyller de energivärden som utlovats.

-I den uppföljningen har vi stor nytta av EcoGuards tjänster, säger Tomas Eckerud. Att mäta varmvattenförbrukning är ett krav. Tempmätningen hjälper oss att hålla nere energianvändningen. Med de individuella elmätarna kan vi garantera att hela fastigheten försörjs med grön el och stimulerar till minskad elanvändning, det hjälper oss att hålla nere energianvändningen.

Det här gjorde vi:

  • Installation av drygt 1000 mätpunkter - el, vatten och temperatur
  • CURVES för mätninsamling och visualisering
  • Installation av EcoCom för koppling till DUC och styrning på innetemperatur

019-25 21 00
info@ecoguard.se