EcoGuard gör jobbet på utsatt tid och med god kvalitet.

Fastighets AB Förvaltaren

Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg fick hjälp av EcoGuard att uppgradera ett gammalt mätsystem för vatten, el och temperatur i 251 lägenheter som slutat fungera. Genom att merparten av de gamla installationerna kunde återanvändas blev projektet mycket billigare än förväntat.

‒ EcoGuards medarbetare är serviceinriktade och kan sina saker. Det känns tryggt att arbeta tillsammans med dem, säger Magdalena Kuhl, specialist på fastighetsnära IT på Förvaltaren.

Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren var tidigt ute med att intressera sig för individuell mätning av hyresgästernas vatten- eller elförbrukning. Redan när Hallonbergen byggdes i början på 1970-talet fanns möjlighet att mäta elförbrukningen i varje lägenhet.

Det var dock först i mitten av 2000-talet som företaget mer konsekvent började att mäta och debitera den individuella förbrukningen. I dag har Förvaltaren som mål att på sikt ha individuell mätning och debitering av vatten och el i alla sina lägenheter.

Vid nybyggnad och större renoveringar är ambitionen Miljöklass silver. Då installeras alltid utrustning för att kunna mäta kall- och varmvattenförbrukning samt innetemperaturgivare för temperaturmätning. Alltid vid nybyggnad och ibland vid ombyggnad sätts även utrustning för individuell mätning av el in.

‒ Förvaltaren kommer att vara klimatneutral i sin löpande förvaltning 2018. Vi har en tydlig ambition att bidra till minskad klimatbelastning från våra fastigheter. Ett viktigt led i detta är att hjälpa våra hyresgäster att bli mer medvetna och påverka sin vatten- och elförbrukning, säger Magdalena Kuhl. Dessutom sparar både vi och våra hyresgäster pengar på detta. Det finns ett tydligt samband mellan individuell mätning och debitering och minskad förbrukning. Så snart man slutar att mäta och inför schablondebitering höjs förbrukningen.

Sparar stora kostnader och mycket besvär

Det vet man eftersom bostadsbolaget haft en del problem med mätutrustning som slutat fungera. Sedan några år har man därför gjort uppehåll i den individuella debiteringen till sina hyresgäster. Men från 1 januari 2016 görs en nystart då individuell debitering införs igen och i större skala.

EcoGuard fick hösten 2014 uppdraget att försöka få igång ett gammalt mätsystem för 251 lägenheter i Bergdalen som slutat fungera och där den ursprungliga leverantören gått i konkurs.

‒ Hyresgästerna saknade den individuella debiteringen men vi tyckte att det skulle bli väl dyrt att installera ett helt nytt system med nya kabeldragningar och kunde inte heller garantera kvaliteten på det som fanns.

Efter en ordentlig kartläggning installerade EcoGuard nya mätare för vatten- och elmätning samt nya temperaturgivare men såg till att det ursprungliga kabelsystemet kunde återanvändas ‒ vilket sparade stora kostnader och mycket besvär för Förvaltaren. Insamlingen av mätdata har sedan dess fungerat som den ska.

Gör jobbet på utsatt tid och med god kvalitet

Magdalena Kuhl är nöjd med EcoGuards arbete och deras organisation av projektet. EcoGuard skötte all kontakt med hyresgästerna från avisering till uppföljning. Och hyresgästerna var väldigt nöjda.

‒ Det känns tryggt att arbeta med ett företag som tar så seriöst på sitt uppdrag. Deras projektplanering är tydlig och klar, de arbetar med tydliga rutiner och arbetet blir klart på utsatt tid och med god kvalitet. Dessutom har deras medarbetare en positiv inställning till det de sysslar med, säger Magdalena Kuhl.

EcoGuard ansvarar även för mätningen av el- och vatten i ytterligare några byggnader, bland annat det helt nybyggda och rökfria kvarteret Enen med 24 lägenheter samt det helt ombyggda kvarteret Banken med drygt 200 lägenheter.

‒ Här handlar det om mätutrustning som installerats av andra leverantörer men där EcoGuard ansvar för avläsning och drift. Det är också en stor fördel med EcoGuard att de kan leverera skräddarsydda lösningar. EcoGuard sköter också mätning och styrning med drygt 1 300 trådlösa temperaturgivare som ska garantera ett jämnt och gott inomhusklimat i bostadsbeståndet.

-Temperaturgivarna bidrar till att vi får nöjdare hyresgäster och färre klagomål på värmen i lägenheterna, eftersom vi snabbare upptäcker och kan justera avvikelser. Dessutom hjälper de oss att minska vår totala energianvändning. 

Den individuella mätningen av el innebär också att Förvaltaren kan ha ett abonnemang för varje hus eller område och att hyresgästerna slipper betala den fasta avgiften för elnätet. Förvaltaren köper endast grön el.

Bostadsbolaget har också stor nytta av EcoGuards tjänster vid uppföljningen av de nya hus man bygger och som är miljöcertifierade. Förvaltaren certifierar alla sina nya byggnader och större ombyggnader enligt Miljöbyggnad Silver. Då är det ett krav att mäta varmvattenförbrukningen.

Resultat:

  • Minskad förbrukning av varm- och kallvatten med lägre kostnader både för Förvaltaren och hyresgästerna
  • Minskade uppvärmningskostnader i lägenheterna
  • Bättre beslutsunderlag inför ombyggnad och investeringar som rör drift

019-25 21 00
info@ecoguard.se