Bättre och jämnare inomhusklimat.
Samtidigt som vi sparar energi.

Familjebostäder i Göteborg

Bättre och jämnare inomhusklimat

Familjebostäder i Göteborg loggar innetemperaturen i snart 13.000 lägenheter. Mätdata används främst i dialogen med boende men även för styrning och injustering. –Våra hyresgäster får bättre och jämnare inomhusklimat, samtidigt som vi sparar energi, säger Poul Sönniksen, projektledare energi & VVS, Familjebostäder.

Vi får din individuella mätning att fungera

Bättre kundservice och nöjdare hyresgäster

EcoGuards system för insamling och analys av mätdata har kommit att bli ett viktigt hjälpmedel i vårt systematiska underhållsarbete. Data används dels för att styra, injustera och balansera temperaturen i fastigheten, dels i kommunikationen med de boende. Båda skälen pekar tillbaka på vårt primära syfte: bättre kundservice och nöjdare hyresgäster.

Familjebostäder vill erbjuda sina boende ett jämnt inneklimat, inte för varmt, inte för kallt och minimala svängningar.

Styr och injustering

I varje lägenhet sitter en givare som samlar in mätvärden. Familjebostäder styr på medeltemperaturen i varje fastighet. Medelvärdet räknas ut momentant. Genom att styra på loggad inomhustemperatur istället för utomhustemperatur blir variationerna som beror på utomhustemperaturen väsentligt mycket mindre.
Vid injustering får de ansvariga tillgång till loggarna, de har stor nytta av att veta exakt vilka lägenheter som är för kalla och vilka som är för varma.

 Istället för traditionell injustering balanseras värmesystemet termiskt med ledning av loggningarna från givarna. Det ger en jämnare temperatur i hela fastigheten. Det är svårt att veta exakt hur mycket energi förfaringssättet sparar för hela beståndet eftersom det är många parametrar att ta hänsyn till. Men i enskilda byggnader har insatserna beräknats spara 7-8 procent av den totala energianvändningen.

Färre felanmälningar

Upplevd temperatur är inte alltid det samma som den faktiska temperaturen.

– Med hjälp av temperaturmätning och loggning har vi bättre förutsättningar att hitta felet när hyresgästen upplever att lägenheten är kall. Det hjälper oss också att hitta lägenheter som faktiskt är kalla, där det finns ett uppenbart problem att hålla ett jämnt och behagligt inomhusklimat, säger Poul.

Det har inneburit att Familjebostäder har färre återkommande anmälningar.

Lätt att kommunicera

Bovärden i ett bostadsområde kan komma åt aktuell data från samtliga lägenheter direkt från molntjänsten CURVES på sin telefon eller surfplatta.

–Tillgängligheten som CURVES erbjuder för mobilen gör det smidigt för bovärdarna. De kan direkt visa resultaten för hyresgästerna vid ett spontant möte på gården. Servicen blir bättre och de kan fokusera på problemlösning.

– Många leverantörer är duktiga på teknik, men saknar användarvänligheten. Ofta vill de alldeles för mycket. CURVES är enkelt och användarvänligt, för våra anställda, vilket ju är en förutsättning för att systemet skall accepteras och användas, säger Poul.

Det här gjorde vi:

  • Installation av tempgivare i varje lägenhet, totalt 13.000 st
  • Levererat CURVES för mätinsamling
  • Integration med styr för styrning på innetemperatur
  • CURVES Insight för bovärdar och hyresgäster

019-25 21 00
info@ecoguard.se