Produktnyheter.

EcoGuard Air Receiver

För effektiv insamling av trådlös mätdata från mätare och sensorer i dina fastigheter, har vi utvecklat EcoGuard Air Receiver. En radiomottagare med mycket god räckvidd och modern design. EcoGuard Air Receiver samlar in och skickar vidare informationen till din egen databas i vår molntjänst EcoGuard CURVES. Kommunikationen sker med GPRS (GSM) eller i lokalt nätverk (Ethernet).

Kommunikation
Radiomottagaren kan användas för trådlös mätinsamling av EcoGuard Wireless och Wireless M-Bus samtidigt. Det finns även en modell som enbart hanterar Wireless M-Bus.

EcoGuard StatusSensor

Larmsensor för icke-kritiska larm, uppkopplad med EcoGuard Wireless eller via Ethernet lokalt till EcoGuard Navigator (EcoCom). Sensorn används för att ge information om status för t.ex. fläktar, tryckvakt, tekniska larm, kontaktorer, närvarogivare m.m. Sensorn är endast avsedd att användas i ”icke-kritiska” tillämpningar där ingen risk för liv eller egendom föreligger.
Ladda ner produktbeskrivning

Kommunikation
Sensorn kan leverera mätdata via radiomottagare EcoGuard Air Receiver till CURVES CLOUD med GPRS, eller som Local mode till DUC via EcoGuard Navigator (EcoCom).

Samla in nätbolagsdata

Förenkla arbetet med energiuppföljning och samla in mätdata från ditt nätbolag till CURVES. Med den nya modulen i CURVES får du översikt över alla dina mätare, vilka som tillkommer och vilka som försvunnit.

+46 0 19-25 21 00
info@ecoguard.se

EcoGuard AB
Elementvägen 14
702 27 Örebro
Sweden