Alla produkter

Air Receiver

Funktion: Central insamlingsenhet
Kommunikation: EcoGuard Wireless + Wireless M-Bus
Nyhet! Kontakta oss för information.

Air Receiver M-Bus

Funktion: Central insamlingsenhet
Kommunikation: Wireless M-Bus
Nyhet! Kontakta oss för information.

Centralenhet CE02

Funktion: Central insamlingsenhet
Kommunikation: EcoGuard Wireless
Produktbeskrivning
Installationsmanual

TemperaturSensor

Funktion: Tempmätning för lägenhet och lokal.
Kommunikation: EcoGuard Wireless
Produktbeskrivning
Installationsmanual

TemperaturSensor

Funktion: Tempmätning för lägenhet och lokal.
Kommunikation: Wireless M-Bus
Produktbeskrivning
Installationsmanual

TemperaturSensor

Funktion: Tempmätning för lägenhet och lokal.
Kommunikation: M-Bus tråd
Produktbeskrivning
Installationsmanual

UtomhustempSensor

Funktion: Tempmätning utomhus
Kommunikation: EcoGuard Wireless
Produktbeskrivning
Installationsmanual

RörtempSensor

Funktion: Rörtemperaturmätning
Kommunikation: EcoGuard Wireless
Produktbeskrivning
Installationsmanual

Vattenmätare EcoGuard

Funktion: Kall/Varmvattenmätning för lägenhet och lokal.
Kommunikation: EcoGuard Wireless
Produktbeskrivning
Installationsmanual

ABB EcoGuard Wireless

Funktion: Elmätning för lägenhet och lokal.
Kommunikation: EcoGuard Wireless
Produktbeskrivning
Installationsmanual

ABB B21

Funktion: Elmätning för lägenhet och lokal.
Kommunikation: M-Bus
Produktbeskrivning

ABB B23/B24

Funktion: Elmätning för lägenhet och lokal.
Kommunikation: M-Bus
Produktbeskrivning

ISKRA MT174

Funktion: Elmätare för lägenhet och lokal.
Produktbeskrivning

ISKRA ME172

Funktion: Elmätare för lägenhet och lokal.
Produktbeskrivning

GARO GNM3D

Funktion: Elmätning i lägenhet och lokal.
Kommunikation: EcoGuard Wireless
Produktbeskrivning

Vattenmätare M-Bus

Funktion: Vattenmätare för lägenhet och lokal.
Kommunikation: M-Bus
Produktbeskrivning

Ultraljudsvattenmätare M-Bus

Funktion: Vattenmätare för lägenhet och lokal.
Kommunikation: M-Bus
Produktbeskrivning

EcoGuard Navigator

Funktion: För överföring av mätvärden till dataundercentral (DUC).
Produktbeskrivning

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se