Våra produkter.

Sensorer

Temperatur

EcoGuard TS1001 är en trådlös sensor för inomhusbruk.

Temperatur/fukt

EcoGuard THS1001 är en trådlös sensor för inomhusbruk.

Utetemperatur

EcoGuard OS1001 är en trådlös sensor för utomhusbruk.

Rör- och ventilation

EcoGuard RT100X är en trådlös tempsensor för VVC och ventilation.

StatusSensor

EcoGuard SS1001 är en trådlös sensor som kopplas till relä.

Temperatur/fukt

EcoGuard TS3001 är en trådlös sensor för inomhusbruk.

  • M-Bus
  • Datablad.pdf
  • Installation.pdf

Temperatur/fukt

EcoGuard THS2001 är en trådansluten sensor för inomhusbruk.

Infrastruktur

Air Receiver

Insamlingsenhet för EcoGuard Wireless och Wireless M-Bus.

Centralenhet

Insamlingsenhet för EcoGuard Wireless.

Navigator

Kommunikationsenhet för insamling och integration.

EcoCom

Kommunikationsenhet för insamling och integration.

EcoReader

Avläsning av mätare med pulsutgång via M-Bus.

Mätare

Elmätare

Elmätare M-Bus.

Vattenmätare

EcoGuard Wireless.

Vattenmätare

M-Bus.

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se