2020-04-05

Navigator

text

Navigatorn fungerar som en knytpunkt mellan Curves, styrsystem och M-Bus-slingor. Samlar in värden från dina M-Bus-mätare och skickar styrdata till din DUC.

Arkiv