2021-05-02

Navigator

Navigatorn fungerar som en knutpunkt mellan Curves, styrsystem och M-Bus-slingor. Samlar in värden från dina M-Bus-mätare och skickar styrdata till din DUC.

Arkiv