2021-05-02

M-Bus Repeater

M-Bus Repeater är en nät- eller batteridriven enhet som används för att förlänga räckvidden mellan en sensor eller mätare och en gateway som exempelvis Air Receiver. En modell kan även samla in trådade M-Bus mätare och skicka mätdata vidare med WL M-Bus.

Arkiv