Miljö och hållbarhet.

Ett flertal av våra kunder, både när det gäller bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter - har satt upp tydliga miljömål. Mätbarhet är en förutsättning för att nå upp till dem. Därför är miljöfokuset lika aktuellt som alltid.

Vår verksamhet bygger på att skapa långsiktigt hållbara produkter och lösningar för fastighetsägare med tuffa miljömål.

Hållbar fastighetsdrift

Ett flertal av våra kunder, både när det gäller bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter - har satt upp tydliga miljömål. Mätbarhet är en förutsättning för att nå upp till dem. Därför är miljöfokuset lika aktuellt som alltid.

Hållbara lösningar

Vi brinner för miljön och arbetar för att skapa långsiktigt hållbara lösningar som hjälper våra kunder att minska sin energiförbrukning. Våra produkter och våra leverantörers produkter ska vara producerade på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Vi är medlemmar i El-Kretsen för vår återvinning.

Grön boendekomfort

Att kunna erbjuda maximal boendekomfort är det viktigaste målet för många fastighetsförvaltare. Även här är mätbarheten en förutsättning för att upptäcka och justera avvikelser. Ett flertal fastighetsvärdar talar om balansgången mellan grön fastighetsdrift och boendekomfort och även där är digitalisering och mätbarhet en självklarhet.

Har du frågor? Kontakta. Björn Fagerdahl, VD

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se