Nyheter.

17 aug 2020

Trygghetsprodukter

Vårt senaste tillskott i EcoGuards produktfamilj är produkter som ökar tryggheten hos boende och hyresgäster. Som med alla EcoGuards sensorer har vi satsat på att leverera en låg livscykelkostnad. Med upp till 20 års batteritid är vi ledande vad gäller livslängd på trygghetssensorer.

EcoGuard fortsätter att säkra upp dina fastigheter på ett smidigt sätt. De nya sensorerna kopplas enkelt samman med Curves som håller reda på status och att sensorerna fungerar som de ska. Molntjänsten Curves levererar status och larm via mail eller SMS. Brandvarnaren har inbyggd funktionskontroll och levereras med 8 eller 10 års batteritid. Läckagesensorn berättar när ett läckage förekommer för att möjliggöra snabba åtgärder. Statussensorn kan användas för att säkerställa att teknisk utrustning som t.ex. fläktar eller system för avisning fungerar.

EcoGuards trygghetsprodukter fokuserar på din och dina hyresgästers trygghet samt minimerar behovet av dyra och tidskrävande kontroller så att du kan fokusera på annat. Läs mer

Fidelix investerar i Lansen Systems AB för att stärka erbjudandet inom trådlösa sensorer och radioinfrastruktur.

Fidelix Holding Oy har den 10 december förvärvat 40% av aktierna i Lansen Systems AB, ledande inom utveckling av smart sensorteknologi.

Lansen Systems AB är ett svenskt produktutvecklingsföretag med fokus på smarta sensorer och trådlös mätinsamling. Lansen Systems AB har utvecklat och tillverkat sensorsystem i mer än 10 år och har vuxit snabbt med många nöjda stora kunder i Europa.

Fidelix är föregångare inom smart fastighetsautomation och god styrning av inneklimat.
Fidelix stärker nu sin produkt- och tjänsteportfölj i bostadssektorn för att hjälpa fastighetsägare att uppfylla EU:s energieffektivitetskrav i bostadshus och lägenheter. EU:s energieffektivitetsdirektiv kräver att enskilda mätare installeras i bostadshus och lägenheter. Läs mer

Nya IMD-krav

Nu inför regeringen krav på individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus efter påtryckningar från EU-kommissionen. Men kravet på att installera IMD värme träder inte i kraft förrän den 1 juli 2021 och det finns flera möjligheter till undantag från kraven. Även kravet på att installera IMD tappvarmvatten vid ombyggnader träder i kraft den 1 juli 2021 och här finns också möjligheter till undantag från kraven.

Kraven i korthet:

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Möjligheter för undantag:

  • System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.

Vad händer nu som kan vara intressant att hålla koll på?
Såväl kravet på IMD tappvarmvatten vid ombyggnad och IMD värme för vissa flerbostadshus börjar gälla först juli 2021. Under hösten 2020 ska kraven för IMD tappvarmvatten i nyproduktion vara implementerade i svensk lag, men på vilket sätt har ännu inte presenterats.

Läs mer

Källa: Förvaltarforum

Små förändringar kan spara mycket energi

I en ny rapport har Sweco tillsammans med ett antal forskare visat hur beteendeförändringar kan göra stor skillnad i energiomställningen.
Genom att sänka temperaturen i europeiska hushåll med en grad under ett år skulle energibesparingen räcka till att tillhandahålla el till Stockholmsregionen i mer än sex och ett halvt år. Samtidigt har nästan hälften av svenskarna inte gjort några aktiva val för att minska eller ändra sin energianvändning, enligt en Novusundersökning som Sweco har genomfört. För att genomföra övergången till ett hållbart energisystem måste vi kombinera beteende och tekniska åtgärder, skriver Sweco vars nya rapport du kan ladda ner här.

Belysningen inte viktigast
– På ett kollektivt plan har vi större påverkan än man skulle kunna tro. På europeisk nivå kan även små förändringar i beteendet få stor påverkan. Ett flertal länder är fortfarande beroende av fossila bränslen, vilket innebär att ju mindre energi vi använder, desto större utsläpp sparar vi. För att göra energibesparingar i hemmet tänker de flesta på att ersätta glödlampor med LED-lampor. Men det är inte med belysningen det går att göra den största insatsen hemma. Belysning, elektriska apparater, matlagning och luftkonditionering står sammantaget endast för 20 procent av den slutliga energianvändningen.

Uppvärmning påverkar mest
I hemmet använder vi främst energi till uppvärmning, som står för ungefär två tredjedelar av vår slutliga energianvändning. Lägger vi därtill tiden för att duscha och ta ett bad står uppvärmningen för 80 procent av den slutliga energianvändningen. Energibesparingar kopplat till uppvärmning bör vara utgångspunkten för effektiva åtgärder i bostäder, skriver Sweco.

Källa: Förvaltarforum, SWECO

Fidelix Group förvärvar EcoGuard och skapar nordisk marknadsledare för att göra byggnader smarta

Fidelix Holding Oy har den 2 april ingått ett avtal om att förvärva EcoGuard AB, marknadsledande svensk leverantör av molnbaserad mjukvara, sensorprodukter och innovativa lösningar för fastighetsägare inom bostäder. 

EcoGuards lösningar möjliggör temperaturmätning och fakturering av vatten och el baserad på individuell konsumtion (IMD), som hanteras och administreras i CURVES - en kraftfull molntjänst för dataanalys och visualisering. Plattformen gör det möjligt för fastighetsägare att analysera, visualisera, optimera och fakturera energi baserad på faktisk användning. Förbrukning av el och vatten kan analyseras av både fastighetsägare och enskilda boende. 

"EcoGuard har en imponerande meritlista från att lösa fastighetsägares utmaningar i ett brett perspektiv. Erfarenheterna och betygen vi fått från EcoGuards kunder har varit utmärkta - utan undantag. Det är det bästa beviset på det fantastiska arbetet som hela laget har gjort sedan 2004. "säger Tero Kosunen, VD Fidelix. 

"Vi är glada att få vara en del av Fidelix-koncernen. Vi tror att Fidelix är en idealisk partner för att stödja vår tillväxtplan i Sverige, och vi ser också en stor möjlighet för oss att växa med vårt erbjudande till bostadsbyggare och fastighetsägare i Finland och andra nya marknader. Vi kommer att bli ännu starkare tillsammans i digitaliseringen av byggnader i Norden ", säger Björn Fagerdahl, VD EcoGuard. 

EcoGuard har idag en omsättning på 100 MSEK och cirka 50 anställda. Förvärvet har ingen inverkan på de anställda i EcoGuard eller Fidelix. Pro forma nettoomsättning för Fidelix-koncernen är nu över 40 miljoner euro och koncernen sysselsätter 280 personer. 

För mer Information:
TeroKosunen, Fidelix Oy, CEO, tel. +358 50 444 1200
Björn Fagerdahl, EcoGuard AB, CEO, tel. +46 73 233 0135

Pressmeddelande

Alfta-Edsbyns Fastighets AB installerar EcoGuards temperatursensor i alla sina lägenheter

- Vi gör detta för att kunna följa upp inneklimatet i våra hus. Det ger oss möjlighet att se om någon lägenhet ofta är för kall eller för varm, och även se hur värmen är fördelad i byggnaderna. På så sätt kan vi upptäcka eventuella fel och genomföra nödvändiga justeringar av värmesystemet. Detta ger energieffektiva och driftsäkra hus. Att mäta temperatur i lägenheterna ger oss också möjlighet att på ett effektivare sätt kunna besvara frågor hos hyresgäster som inte är nöjda med temperaturen, säger Hans-Peter Olsson, VD.

CURVES levererar 99,98% upptid för 2018

Det betyder att av årets 525.600 minuter hade CURVES driftstopp 112 minuter, men då var merparten planerade driftstopp som stod för avbrotten.

EcoGuard automatiserar mätinsamling av nätbolagsdata för Victoria Park

EcoGuard har under 2018 installerat temperaturmätning och individuell mätning av vatten i ca 1.000 lägenheter hos Victoria Park. Som ett komplement till denna mätning ville man automatisera insamlingen av vatten, el och fjärrvärme på fastighetsnivå. Detta för att spara tid och effektivisera arbetet med energiuppföljning. EcoGuard fick under hösten 2018 i uppdrag att koppla upp mätning från 9 olika nätbolag till CURVES.

"Vi ville samla energi och förbrukningsdata på en plats för att enklare kunna ta fram vår energistatistik, säger Johan Borg, Business Controller på Victoria Park. Med EcoGuards mätinsamlingstjänst CURVES kan vi nu enkelt samla in och exportera energistatistik till VITEC ENERGIUPPFÖLJNING. Med hjälp av detta sparar vi tid och resurser som vi nu kan omfördela till andra områden i verksamheten.”

"Vi är mycket glada att fått detta förtroende från VictoriaPark, säger Björn Fagerdahl VD EcoGuard. Behovet av att hantera all mätinsamling av våra kunders olika mätsystem ser vi växer starkt hos våra kunder.” 

CURVES gör det möjligt att samla in all mätdata från olika mätsystem, både på lägenhetsnivå och fastighetsnivå. I CURVES finns funktioner för bl.a. visualisering, debitering, statistik, 3D-visning av hus och mätdata för styrning av fastigheter. Molntjänsten har full öppenhet och stöd för integrationer mot andra system där data kan exporteras till energiuppföljningssystem.

Samla in nätbolagsdata till CURVES

Förenkla arbetet med energiuppföljning och samla in mätdata från dina nätbolag. Du får tillgång till all historik, skapa lista automatiskt över alla abonnemang, nya abonnemang dyker upp automatiskt. Våra Agenter samlar in direkt från energibolagens kundsidor. Istället för att manuellt logga in och hämta värden kan ni automatisera insamlingen. Vi utvecklar kontinuerligt nya Agenter för olika nätbolag och kan utveckla på begäran för ditt nätbolag. Produktbeskrivning

EcoGuard Air Receiver

För effektiv insamling av trådlös mätdata från mätare och sensorer i dina fastigheter, har vi utvecklat EcoGuard Air Receiver. En radiomottagare med mycket god räckvidd och modern design.

EcoGuard Air Receiver samlar in och skickar vidare informationen till din egen databas i vår molntjänst EcoGuard CURVES. Kommunikationen sker med GPRS (GSM) eller i lokalt nätverk (Ethernet).

Radiomottagaren kan användas för trådlös mätinsamling av EcoGuard Wireless och Wireless M-Bus samtidigt. Det finns även en modell som enbart hanterar Wireless M-Bus.

EcoGuard StatusSensor

Larmsensor för icke-kritiska larm, uppkopplad med EcoGuard Wireless eller via Ethernet lokalt till EcoGuard Navigator (EcoCom). Sensorn används för att ge information om status för t.ex. fläktar, tryckvakter, tekniska larm, kontaktorer, närvarogivare m.m. Sensorn är endast avsedd att användas i ”icke-kritiska” tillämpningar där ingen risk för liv eller egendom föreligger. Sensorn levererar data via radiomottagare EcoGuard Air Receiver till CURVES CLOUD med GPRS, eller som Local mode till DUC via EcoGuard Navigator (EcoCom). Produktbeskrivning, PDF

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se