Nya IMD-krav

Nu inför regeringen krav på individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus efter påtryckningar från EU-kommissionen. Men kravet på att installera IMD värme träder inte i kraft förrän den 1 juli 2021 och det finns flera möjligheter till undantag från kraven. Även kravet på att installera IMD tappvarmvatten vid ombyggnader träder i kraft den 1 juli 2021 och här finns också möjligheter till undantag från kraven.

Kraven i korthet:

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Möjligheter för undantag:

  • System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.

Vad händer nu som kan vara intressant att hålla koll på?
Såväl kravet på IMD tappvarmvatten vid ombyggnad och IMD värme för vissa flerbostadshus börjar gälla först juli 2021. Under hösten 2020 ska kraven för IMD tappvarmvatten i nyproduktion vara implementerade i svensk lag, men på vilket sätt har ännu inte presenterats.

Läs mer

Källa: Förvaltarforum

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se