2020-04-05

Tråddragen mätning

Tråddragen mätning

Tråddragen mätning är idag standard för nyproduktion och definieras oftast i projekteringsstadiet. Vår rekommendation är att installera tråddragen mätning med kanalisation till varje lägenhet och kommunicera mätvärden via IP och internet.

Tråddragen mätning

Arkiv