EcoGuard har fler än 10 000 installerade sensorer för att mäta innetemperatur

SISAB

SISAB och EcoGuard i samarbete för bättre utbildningsmiljö och minskad energiförbrukning i Stockholms skolor.

SISAB förvaltar Stockholms stads samtliga kommunala skolbyggnader. Totalt omkring 600 fastigheter med en sammanlagd yta på 1,8 miljoner kvadratmeter viket motsvarar ytan av 300 fotbollsplaner. För SISAB är en viktig uppgift att utöver underhåll ge de 200 000 personer som dagligen vistas i lokalerna en god utbildningsmiljö.

Mats Carlqvist arbetar som driftsamordnare med ansvar för styr och övervakning på SISAB. För honom handlar alla dagar om att skapa förutsättningar för en god utbildningsmiljö och samtidig arbeta för energibesparingar.

Utvecklande samarbete
2012 initierades ett utvecklingsarbete av Mats som då var nyanställd på SISAB.
– Jag såg tidigt ett behov av att få en bättre kontroll på inomhustemperaturen
i skolorna, berättar Mats Carlqvist.

Tillsammans med EcoGuard startades ett projekt med målet att läsa av och följa innetemperaturen och även att styra den. Det ledde till att SISAB utvecklade ett gränssnitt i den egna plattformen SISAB Online, något som möjliggjorde automatisk styrning av klimatet via de trådlösa temperatursensorerna.

 – Att vara en del av SISABs digitalisering av Stockholm skolor är roligt och spännande samtidigt som vi bidrar till ett bättre inneklimat för elever och anställda. EcoGuards vision och mål är att skapa ett mer hållbart samhälle genom minskad energianvändning i Sveriges fastigheter, säger Per Ernedal, affärsutvecklingschef EcoGuard.

Problemfri utrullning
Ett av SISABs krav var att systemet skulle vara trådlöst och ändå klara av stora avstånd och tjocka väggar - en realitet i många befintliga skolbyggnader.
– I vårt sökande av rätt teknik konstaterade vi att EcoGuard kunde uppfylla våra krav på trådlös räckvidd, säger Mats.

Under 2012 skapades ett koncept som under året testades i pilotinstallationer på fem skolor.
– Efter att vi löpande utvärderat installationerna stod det klart att de fungerade jättebra, minns Mats.
Året därpå påbörjade SISAB tillsammans med EcoGuard en utrullning av det nya systemet med 40 - 50 skolor per år.
– Även utrullningen har varit oproblematisk. Den avslutas 2018 efter att omkring 10 500 sensorer placerats ut på 190 skolor, berätta Mats.

Positivt resultat
Mats beskriver systemet som en del av fastighetens EKG för övervakning av värmesystemens funktion, där fastighetens system övervakas i SISABs driftcentral. Samtliga mätvärden liksom eventuella avvikelser uppdateras fyra gånger i timmen och presenteras i SISABs system för fastighetsautomation SISAB Online.
Allt eftersom problem identifieras och åtgärdas, kommer antalet fel att minska och klimatet att bli så optimalt som möjligt. 

De två primära mål som systemet ska bidra till att uppnå är minskade energikostnader och förbättrad värmekomfort.
– Så här långt är vi mycket nöjda, säger Mats Carlqvist. Tack vare SISAB Online och Ecoguards givare har vi minskat vår energiförbrukning och antalet felanmälningar har gått ner radikalt. Det senare betyder att användarna upplever att komforten ökat, förklarar Mats.

Fortsatt produktutveckling
När nu EcoGuards infrastruktur är uppbyggd kommer nästa steg att tas. Det handlar om gemensam utveckling av en ny sorts givare, trådlösa statussensorer som ska kunna läsa av och rapportera in status för fläktar, tekniska larm, kontaktorer för takvärme, närvarogivare med mera.
– Vi har behov av att få snabb återkoppling från många olika installationer och med EcoGuards trådlösa sensorer blir det möjligt. Trådbunden kommunikation skulle bli alldeles för dyr, förklarar Mats.

Redan hösten 2018 kommer en första leverans av de första 800 statussensorerna från EcoGuard att kunna ske.

EcoGuards leverans omfattar:

10 500 st. temperatursensorer
190 st. EcoGuard Kommunikationsserver
400 st. EcoGuard Wireless radiomottagare
800 st. statussensorer för reläövervakning i Q3 2018

019-25 21 00
info@ecoguard.se