Vi sparar miljoner med temperaturmätning

Gavlegårdarna

Vi får din individuella mätning att fungera

Minskade uppvärmningskostnader

Gävles kommunala fastighetbolag Gavlegårdarna började 2015 med tempmätning av sitt bestånd på 14.500 lägenheter och har nu installerat givare i nästan alla lägenheter. I kombination med styrning på innetemp har det resulterat i minskade uppvärmningskostnader med 2 – 2,5 miljoner kronor per år.

CURVES energioptimerar våra hus

– I våra hus, som främst är från 1950 till 70-tal, har vi historiskt sett haft ojämna temperaturer i många av våra lägenheter, vilket ha resulterat i onödigt höga uppvärmningskostnader. Med EcoGuards trådlösa system för tempmätning i kombination med CURVES så får vi ett kostnadseffektivt verktyg för att optimera våra hus, säger Håkan Wesström, Energicontroller på Gavlegårdarna.

– EcoGuards öppna lösning gör det också möjligt att på ett smidigt sätt leverera medeltemperatur, där såg vi en klar förbättring i värmesystemet redan från början, säger Håkan.

Enklare ärendehantering

För Gavlegårdarna var arbetet med att optimera husen till ett jämnare klimat och få koll på de som var för varma och de som var för kalla en mycket viktig orsak till införandet av tempmätning. Men också att man ville ha ett system som gjorde ärendehantering lättare för kundvärdarna i deras samtal med hyresgästerna om innetemperatur.

Resultat:

  • Jämnare innetemperatur
  • Bättre inomhusklimat
  • Tidsbesparingar för servicepersonal
  • Tidsbesparingar vid injustering och optimering av värmesystemen
  • Bidrar till styrning av värmesystem
  • Bättre beslutsunderlag vid ombyggnation och vid energieffektiviserande åtgärder
  • Förbättrade kundtjänstkontakter

019-25 21 00
info@ecoguard.se