Mätning.

Våra kunder har satt upp tydliga och tuffa miljömål. Mätbarhet är en förutsättning för att nå upp till dem.

IMD - Individuell mätning och debitering. En rättvis investering

Vid införande av IMD, individuell mätning och debitering kan elanvändning minska med upp till 25 % och varmvattenmätning upp till 40 %. Individuell mätning är rättvist, hållbart och ger lägre kostnader för både fastighetsägare och boende. Med vår molntjänst CURVES CLOUD får du en säker insamling för IMD.

Temperaturmätning
En energieffektiv investering

Temperaturmätning i varje lägenhet hjälper dig att få bättre kunskap om fastigheten. Ärendehantering blir effektivare och du kan säkerställa att varje lägenhet får utlovad temperatur, 20-21°C och identifiera felaktigheter i värme- och ventilationssystem. Med visualisering i CURVES får du ett effektivt verktyg i din vardag. Se mer om CURVES

Trådlös mätning
Bäst i äldre fastigheter

Vårt trådlösa system har lång räckvidd, 50 meter, det minskar antalet fasta installationer och därmed också installationskostnaden. Det gör mätsystemet bäst för äldre fastigheter byggda före år 2000.

Tråddragen mätning
Bäst i nyproduktion

Moderna fastigheter kan vara byggda så att trådlösa system fungerar mindre bra, då är ett tråddraget mätsystem att föredra. Om man planerar för tråddragning redan vid projekteringen så får man bäst kostnadseffektivitet.

+46 0 19-25 21 00
info@ecoguard.se

EcoGuard AB
Elementvägen 14
702 27 Örebro
Sweden