Våra kunder har satt upp tydliga och tuffa miljömål. Mätbarhet är en förutsättning för att nå upp till dem.

IMD, Individuell mätning och debitering är rättvist, hållbart och ekonomiskt.

Att ge boende möjlighet att betala för sin egen vattenförbrukning och elanvändning är en självklar åtgärd för en fastighetsägare med långsiktiga hållbarhetsmål. Med individuell mätning och debitering får du som fastighetsägare kontroll på dina kostnader. Med en ROI-kalkyl kan du förutse besparingar och högre fastighetsvärden.

Bättre boendekomfort och minskade energikostnader med temperaturmätning.

Med temperaturmätning i varje lägenhet får du bättre kunskap om din fastigheten. Effektivare ärendehantering och att identifiera felaktigheter i värme- och ventilationssystem ett par positiva effekter.

Trådlös mätning

För att få ekonomi i installation används trådlös mätning vid ROT-projekt och eftermontage i befintliga fastigheter.

Tråddragen mätning

Tråddragen mätning används normalt inom nyproduktion och definieras oftast i projekteringsstadiet. Installation av tråddragen mätning sker med kanalisation till varje lägenhet och kommunikation av mätvärden sker via M-Bus.

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se