Mätning

IMD (Individuell Mätning och Debitering) och temperaturmätning.

Temperaturmätning.
En energieffektiv investering.

Temperaturmätning i varje lägenhet hjälper dig att få bättre kunskap om fastigheten och förstå vilka åtgärder du ska prioritera för energioptimering. Ärendehantering blir effektivare och du kan säkerställa att varje lägenhet får utlovad temperatur, 20-21°C och identifiera felaktigheter i värme- och ventilationssystem.

IMD - Individuell mätning och debitering.
En rättvis investering.

Vid införande av IMD, individuell mätning och debitering av el kan förbrukningen minska med upp till 25 procent och vid införande av varmvattenmätning upp till 40 %. Individuell mätning är rättvist, hållbart och ger lägre kostnader för både fastighetsägare och boende.

Trådlös mätning.
En kostnadseffektiv investering.

Vårt trådlösa system har lång räckvidd, 50 meter, det minskar antalet fasta installationer och därmed också installationskostnaden. Det gör mätsystemet bäst för befintlig fastighet där det inte är förberett för tråddragning till lägenhet. 

Tråddragen mätning.
Kostnadseffektivitet i nyproduktion.

Moderna fastigheter kan vara byggda så att trådlösa system fungerar mindre bra, då är ett tråddraget mätsystem att föredra. Om man planerar för tråddragning redan vid projekteringen så får man bäst kostnadseffektivitet.

019-25 21 00
info@ecoguard.se