2020-04-05

SISAB, Stockholm Stads skolor

SISAB, Stockholm Stads skolor

“EcoGuard har installerat 12 000 st temperaturgivare, 3 000 st CO₂-givare och radioinfrastrukturen (EcoGuard Wireless och WL M-Bus) över alla gymnasieskolor i Stockholm. Genom AI-styrning förbättrar vi inneklimatet för 10 000 ungdomar samtidigt som vi minskar energianvändningen.”

Här kan du se hur Sisab spar energi och klimat.

SISAB, Stockholm Stads skolor

Arkiv