Vi kopplar upp Sveriges fastigheter

EcoGuard är en komplett leverantör för produkter och tjänster inom mätning. Vi är ledande i vår bransch och har 400.000 mätpunkter installerade i fastigheter i hela landet.

PRODUKTNYHETER

EcoGuard Air Receiver

En helt ny radiomottagare för insamling av trådlösa mätare och sensorer. Air Receiver är utvecklad för bästa möjliga räckvidd, design och ekonomi. Läs mer

EcoGuard StatusSensor

Larmsensor för icke-kritiska larm, uppkopplad med vårt egna trådlösa system EcoGuard Wireless. Sensorn används för larm av status för t.ex fläktar, tekniska larm. Läs mer

Samla in nätbolagsdata

Nu kan du enkelt samla nätbolagsdata i CURVES och få full kontroll på all mätning i fastigheten. Det förenklar arbetet med energiuppföljning. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya regleringen för behandling av personuppgifter dataskyddsförordningen, GDPR i kraft. Läs mer

Samla in mätdata i CURVES Cloud.

Med CURVES får du ett heltäckande verktyg för IMD och energieffektivisering av dina hus. Du får en samlad bild av energianvändningen i ett och samma system. Med CURVES kan du samla in mätdata från förbrukningsmätare, temperaturgivare och nätbolag.

Kontakt
019-25 21 00
info@ecoguard.se

Adress
EcoGuard AB
Elementvägen 14
702 27 Örebro