2020-04-05

Vad ska man tänka på inför kontrollavläsning eller mätarbyte?

Beskrivning av fel, serienummer på mätare, lägenhetsnummer och eventuellt foto.

Arkiv