2020-04-05

Vad innebär de olika benämningarna för leveransbestämmelser?

I leveransbestämmelser IML 2009 (bilaga 2) hittar du förklaring av garantivillkoren inklusive EcoGuards respektive kundens åtaganden. 

Arkiv