Tjänster som gör mätningen enklare

Installation av mätsystem, stora som små, kräver god planering.

Projektledning och installation

När du väljer att installera mätning i befintligt hus, nyproduktion eller vid ROT, så finns både teknisk och administrativ projektledning. Vi har lång erfarenhet av att installera mätsystem i fastigheter och det har givit oss gedigen kunskap om vad som krävs för ett lyckat projekt.

Samla in mätdata i CURVES

CURVES är en molntjänst med full tillgänglighet var du än befinner dig. Analysera dina mätvärden, ta fram energirapporter och sätt larm. Med CURVES får du ett kraftfullt verktyg för att få full kontroll på fastighetens energiförbrukning. CURVES har fullt stöd för att samla in och visualisera värden från el, vatten, temperaturer och energi.

Debitering

Vid förbrukningsmätning aktiveras debiteringsfunktionen i CURVES, som ger stöd för debitering av el och vatten. CURVES exporterar en debiteringsfil som importeras till ditt ekonomisystem. Vi levererar debiteringsfiler till de flesta ekonomisystem på marknaden.

EcoGuard fastighetsmätning med debitering.
EcoGuard fastighetsmätning med säker datalagring.

Säker mätvärdeslagring

Vi erbjuder säker mätvärdeslagring där vi lagrar timvärden i två år och dygnsvärden under 10 års tid, och med en tillgänglighetsgaranti på hela 99,8 procent för lagrad data. Två servrar lagrar informationen parallellt, så kallad redundant datamiljö, något som vi är ensamma i branschen om.

Utbildning

Vår utbildning riktar sig till dig som är ansvarig för fastighetens drift. Utbildningen ger dig kunskap i hur du kan använda vår programvara CURVES för styrning på innetemperatur,  hur du använder CURVES för debitering av vatten och el till dina hyresgäster.

Vid projekt enligt ABT

Vi erbjuder fullt resursstöd vid upphandling, där vi bistår med AMA-texter, färdiga exempel på installationsritningar och teknisk expertis. Vid planering, installation och driftsättning tillsätter vi alltid projektledare för att säkerställa hög kvalité.

Styrning på innetemperatur

Fullt stöd för att leverera temperaturvärden till DUC som används för styrning av fastigheter. Kommunikation av mätvärden till DUC konfigureras antingen i EcoCom eller i CURVES.

Integration

För kommunikation i fastigheten använder vi vår egenutvecklade kommunikationsenhet EcoCom, som ansluts till DUC och mot M-Bus slingor för insamling av M-Bus mätdata. När önskemål finns att leverera mätdata vidare till andra system så kan vi göra det med M-Bus eller Modbus i fastigheten.

Integration med M-Bus mätare

Med vår EcoCom erhålls fullt stöd för mätinsamling av M-Bus förbrukningsmätare. Mätvärden hämtas via en M-Bus converter i fastigheten och skickas vidare till CURVES.

Integration med Web Services

Vi kommunicerar öppet med andra fastighetssystem via Web Services för att dela mätdata mellan olika databaser.

019-25 21 00
info@ecoguard.se