2020-11-04

CO₂ Sensor

CO₂ Sensor

An innovation for better indoor climate. A real CO₂ Sensor that measures CO₂, temperature, and humidity with two antennas for better reach.

En innovation för bättre inomhusklimat. En äkta CO₂-givare som mäter koldioxidhalt, temperatur och fukt – speciellt utvecklad för kommersiella lokaler. Infrarödteknik och två antenner för bästa räckvidd.

CO₂ Sensor

Archive