2020-11-03

Ett starkt år

Ett starkt år

2020 går mot sitt slut och när man tittar i backspegeln inser man snabbt att det har varit ett händelserikt år. Ingen hade kunnat förutse pandemins framfart och det har gjort ett starkt intryck på oss alla. Trots de speciella förutsättningarna gör EcoGuard återigen ett starkt år och slutar sitt finansiella år med en omsättning på ~ 108 Mkr.

Speciellt stolt är jag över vår fantastiska personal som snabbt hittade nya arbetssätt, löst problem där de uppkommit, och gjort ett gediget arbete med att säkerställa och förbättra våra processer och rutiner.

Under 2020 blev EcoGuard certifierat enligt ISO 9001 och 14001, vilket vi är oerhört stolta över. Certifieringen är ett led i att även framgent säkerställa optimal kvalitet till våra kunder.

Vi fortsätter med våra satsningar framåt och vi har inte slagit av på takten utan fortsatt att lanserat nya innovationer. Jag vill speciellt lyfta fram utefuktgivare för att visualisera fukttillskott i Curves och vårt nya produktsortiment med trygghetsprodukter som till exempel brandvarnare och vattenläckagesensor. Vi ämnar snart lansera vår Curves mobilapp som gör det enklare att visualisera mätdata i enskilda lägenheter. Med dessa produkter kopplar kunderna enkelt upp sig mot redan befintlig eller ny infrastruktur, och ökar kontrollen över fastigheterna i Curves eller via mobilapp. Vetskapen om att brandvarnare sitter rätt installerade eller att kunna förhindra vattenskador, ser vi som en trygghet både för fastighetsägare och de boende.

Vid sidan av utveckling av innovativ hårdvara jobbar vi även vidare med mjuka värden. I vår vision 2025 är ett av våra mål att vara den bästa arbetsgivaren i branschen. Från och med i år har vi i vår personalenkät börjat mäta eNPS (Employee Net Promoter Score) där ett resultat över 30 anses vara mycket bra. Vi oerhört stolta över att årets eNPS gav ett resultat på 48. Detta är ett tecken på att vi gör saker rätt, men det är ett långsiktigt arbete. Vi fortsätter detta arbete och ser fram emot att utvecklas tillsammans med vår personal och våra kunder under 2021. 

Björn Fagerdahl, VD på EcoGuard.

Ett starkt år

Arkiv