Samla all mätdata på ett ställe.

CURVES är en öppen plattform för individuell mätning och debitering IMD, och insamling av temperaturer för styrning och optimering.

Undermätning/IMD

Samla in förbrukningsdata, med CURVES exporterar du korrekta debiteringsfiler till ditt ekonomisystem för fakturering.

Temperaturer

CURVES är optimerat för hantering och analys av temperaturer. Ett effektivt verktyg för både driftpersonal och kundtjänst.

Nätbolagsdata

Förenkla arbetet med energiuppföljning och samla in energistatistik från dina nätbolag. Export kan ske till t.ex Vitec Energi.

Det här kan du gör med CURVES.

Automatiserat

CURVES CLOUD har API och integrationsstöd för olika format och hårdvara för mätinsamling som sitter i fastigheter.

Optimering

Effektiva verktyg som underlättar vid arbetet med energioptimering, injustering och styrning av fastigheter.

Enklare IMD

Samla in er undermätning till CURVES och ni får en enkel och effektiv plattform för att administrera IMD.

Integrationer

Integration mot andra system. Export av medeltemp till styrcentral för styrning på innetemp.

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se