Samla in din energidata till CURVES

Automatiskt insamling från både energileverantörer och undersystem.

Undermätning/IMD

Samla in förbrukningsdata, med CURVES exporterar du korrekta debiteringsfiler till ditt ekonomisystem för fakturering.

Temperaturer

CURVES är optimerat för hantering och analys av temperaturer. Ett effektivt verktyg för både driftpersonal och kundtjänst.

Nätbolagsdata

Förenkla arbetet med energiuppföljning och samla in energistatistik från dina nätbolag. Export kan ske till t.ex Vitec Energi.

Det här kan du gör med CURVES.

Automatisk import

CURVES CLOUD har API och integrationsstöd för olika format och hårdvara för mätinsamling som sitter i fastigheter.

Energieffektivisering

Effektiva verktyg som underlättar vid arbetet med energieffektivisering, injustering och styrning av fastigheter.

Undermätning/IMD

Genom att samla alla era undermätare via CURVES CLOUD får ni en plattform för att administrera IMD.

Integration/Export

Integration mot andra system. Export av medeltemp till styrcentral för styrning på innetemp.

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se