CURVES - verktyg för analys och IMD

Förbrukningsmätning

Välj mellan ett flertal vyer som presenterar grupperingar, medelvärden och annan förbrukningsdata precis som du vill ha den. Debitering sker enkelt och effektivt. CURVES kan knytas samman med och leverera debiteringsfiler till de flesta ekonomisystem.

Temperaturmätning

Installera temperaturgivare i varje lägenhet och analysera temperaturer i CURVES. Du får ett bra verktyg för uppföljning, ärendehantering och energieffektivisering. Du kan säkerställa att varje lägenhet får utlovad temperatur.

Nätbolagsdata

NYHET! Förenkla arbetet med energiuppföljning och samla in mätdata från ditt nätbolag. Med den nya modulen får du en översikt över alla dina mätare, vilka som tillkommer och vilka som försvunnit

Temperaturmätning

Individuell temperaturmätning

Optimera huset

Använd CURVES för att identifiera vilka lägenheter och lokaler som är kalla och varma. Med 3D-visualisering blir det tydligt och enkelt.

Individuell temperaturmätning

Jämförelser

CURVES visar genomsnittstemp för byggnad, våningsplan och uppgång. Gör egen analys och jämför lägenheter och byggnader.

Individuell temperaturmätning

Kartor och planritningar

Med funktion för bilder kan du t.ex lägga in områdeskartor och få överblick på flera fastigheter samtidigt, eller lägga in planritningar över stora lokaler.

Individuell temperaturmätning

Framledningskurva

Med rörtempgivare installerad kan du av CURVES få en rekommenderar optimal framledningskurva.

Individuell temperaturmätning

Integration med ditt SCADA/styrsystem

De temperaturvärden man önskar få till styrsystemet konfigureras på enkelt sätt i systemet, t.ex. bestäms värden för medel-, min- och maxtemperatur.

Individuell temperaturmätning

Ärendehantering

Ärendehantering blir effektivare då kundtjänst kan lösa många klagomål direkt på telefon med hyresgästen. Våra kunder ser att nöjdkundindex NKI höjs med tempmätning.

IMD

Välj mellan ett flertal vyer som presenterar grupperingar, medelvärden och annan förbrukningsdata precis som du vill ha den. Debitering sker enkelt och effektivt. CURVES kan knytas samman med och leverera debiteringsdata till de flesta ekonomisystem.

Individuell mätning och debitering av varmvatten

Låt hyresgästen logga in

För att den boende ska kunna påverka sin egna energikonsumtion krävs bättre förståelse. Via hyresavin får hyresgästen information om konsumtion och kostnader, men kan också välja att logga in i CURVES Insight på webben. Den boende kan också få information på digital anslagstavla om sådan finns i huset.

Individuell mätning i fastigheter

CURVES har stöd för hårdvara

CURVES har API och integrationsstöd för olika hårdvara som sitter i fastigheter. I våra leveranser används standard M-Bus master för enkel och smidig drift av mätsystem. Vi har stöd för att samla in mätdata från de
flesta M-Bus master på marknaden som t.ex Piigab,
Westermo, Elvaco CMe2100, Elvaco CMe3100.

Individuell mätning i fastigheter

CURVES har stöd för kommunikation

CURVES har stöd för att samla in mätdata i formaten standard M-Bus, JSON, REST-API, ftp m.m. Om du önskar skicka mätdata i något helt annat format så har vi möjlighet att lägga till specifika formatkonverterare.

Individuell mätning i fastigheter

+46 0 19-25 21 00
info@ecoguard.se

EcoGuard AB
Elementvägen 14
702 27 Örebro
Sweden