Henkilötietojen käsittely

 

 

Päivämäärä: 23.04.2021
Koskee seuraavia: EcoGuard
Vastuullinen: Björn Fagerdahl, tj
Hyväksynyt: Björn Fagerdahl, tj

 

Tietosuojakäytäntö

EcoGuard AB noudattaa aina sovellettavia tietosuojalakeja, mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetus (2016/679/EY), joka astui voimaan 25. toukokuuta 2018. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan miten käytämme meille toimitettuja tai kerättyjä henkilötietoja. Tämä käytäntö on saatavilla osoitteessa www.ecoguard.se.

EcoGuard AB ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman ennakkosuostumusta, ellei tässä erikseen mainita. EcoGuard AB voi käsitellä henkilötietojasi, jos teet sopimuksen EcoGuard AB:n kanssa tai ennen kuin EcoGuard AB tekee sopimuksen kanssasi. EcoGuard AB voi käsitellä tietojasi myös, jos edustat oikeushenkilöä, jonka kanssa EcoGuard AB on tehnyt tai voi tehdä sopimuksen.

 

EcoGuard AB voi esimerkiksi käsitellä joitakin tai kaikkia seuraavista henkilötiedoista:

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero (matkapuhelin ja/tai lankapuhelin)
  • Työnantajasi, asemasi

 

Jos otat yhteyttä EcoGuard AB:hen puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse, voimme myös tallentaa kirjeenvaihdon, joka voi sisältää henkilötietoja.

 

 

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

EcoGuard AB käsittelee henkilötietojasi täyttääkseen sinun ja EcoGuard AB:n välisen sopimuksen tai toteuttaakseen pyynnöstäsi toimenpiteitä ennen sopimuksen tekemistä (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta). Lisäksi EcoGuard AB:llä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi tiedottaakseen ja markkinoidakseen EcoGuard AB:tä ja sen toimintaa (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta). Sinulla on aina oikeus kieltäytyä markkinoinnistamme käyttämällä linkkiä, joka on aina sähköposteissamme, kun ne lähetetään, tai ottamalla meihin yhteyttä alla mainitulla tavalla. EcoGuard AB käsittelee henkilötietojasi edelleen siltä osin kuin laki tai viranomaisen päätös velvoittaa EcoGuard AB:n tekemään niin (EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta). Solmiakseen sopimuksen EcoGuard AB:n kanssa on edellytyksenä, että annat pyydetyt henkilötiedot. EcoGuard AB ei voi tehdä sopimusta sinun tai edustamasi oikeushenkilön kanssa ilman näitä tietoja.

 

Tietojen vastaanottaja

EcoGuard AB voi käyttää henkilötietojen käsittelijää henkilötietojen käsittelyyn, tietojen tallentamisen sekä järjestelmiemme toiminnan ja tuen kautta.. Henkilötietojen käsittelijä voi myös lukea, järjestää ja siirtää henkilötietoja EcoGuard AB:n ohjeiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijät tallentavat henkilötietojasi ainoastaan palvelimille, jotka sijaitsevat EU:n/ETA:n rajojen sisäpuolella ja joita henkilötietojen käsittelijä valvoo. Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan, se tapahtuu vain maahan, jossa EU:n komissio on päättänyt, että tietosuojan taso on riittävä, tai muuhun maahan, jos EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset asianmukaiset suojatoimet on otettu käyttöön, kuten esimerkiksi se, että vastaanottava organisaatio tai yritys on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -järjestelyyn tai että standardoidut tietosuojalausekkeet on allekirjoitettu.

 

Varastointi ja käsittely

EcoGuard AB käsittelee henkilötietojasi solmittujen sopimusten yhteydessä sopimuksen keston ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeen kaikkien sinun ja EcoGuard AB:n välisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. EcoGuard AB tallentaa ne tiedot, jotka EcoGuard AB on lain mukaan velvollinen tallentamaan lain tai hallituksen päätöksen määräämäksi ajaksi, kuten esimerkiksi kirjanpitoaineiston. EcoGuard AB tallentaa yhteystietoja markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin. EcoGuard AB säilyttää tietoja enintään kaksi vuotta siitä päivästä kun tiedot on toimitettu. Jos tiedot on toimitettu ennen 25. toukokuuta 2018, niitä säilytetään kaksi vuotta kyseisestä päivästä. Mikäli et enää halua vastaanottaa markkinointia ja tietoa, voit ilmoittaa siitä meille ja me poistamme tätä tarkoitusta varten käsitellyt henkilötiedot.

 

Oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää selvitystä siitä, käsitteleekö EcoGuard AB henkilötietojasi, sekä saada pääsy näihin henkilötietoihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyllä tavalla.
Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua sekä henkilötietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista (jos EU:n tietosuoja-asetus sitä edellyttää). Lisäksi sinulla on oikeus saada antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (siirrettävyys). Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, www.datainspektionen.se.

 

Turvallisuus

EcoGuard AB käsittelee henkilötietojasi tavalla, joka noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksessa (5 artikla) vahvistettuja periaatteita. EcoGuard AB käsittelee henkilötietojasi siten, että varmistetaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä tai luvattomalta käsittelyltä sekä katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingossa tapahtuvalta vahingoittumiselta. EcoGuard AB käyttää suojattuja palvelimia, joilla henkilötietojasi käsitellään ja rajoittaa pääsyä henkilötietoihin organisaation sisällä. Henkilötietojen käyttöoikeus myönnetään ainoastaan organisaation sisällä oleville henkilöille sekä henkilötietojen käsittelijälle ja sen alihankkijalle yksinomaan heidän toimeksiantonsa suorittamista varten.

 

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

EcoGuard AB pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä tarvittaessa, esimerkiksi lakien ja asetusten muutosten noudattamiseksi. Tällainen muutos julkaistaan
EcoGuard AB:n sivustolla.

 

Yhteystiedot

EcoGuard AB. Klerkgatan 18, 702 25 Örebro.
info@ecoguard.se
www.ecoguard.se