”Smarter buildings for
healthier future.”

1.000.000 mätpunkter 2022

År 2009 bestämde vi oss för att bli störst på marknaden för verktyg och installationer av mätning i bostadsfastigheter. Både vi och vårt erbjudande var relativt okända på marknaden. Genom målmedvetet arbete och omvärldens växande intresse för trådlös mätning och effektivare fastighetsdrift är EcoGuard idag en välkänd aktör.

Vi är marknadsledare och har därmed uppnått de mål vi satte upp för 9 år sedan. Men vi nöjer oss naturligtvis inte med det. Digitaliseringen av det nordiska fastighetsbeståndet pågår för fullt. Efterfrågan på nya typer av tjänster och produkter har aldrig varit större.

Relationen med våra kunder slutar inte när vi sålt våra produkter och installerat dem. Det är bara början. Med Curves och utvecklad service och support fördjupar vi våra partnerskap och hjälper våra kunder att digitalisera mätningen av energi- och resursanvändning i fastigheter i hela Norden. Vi har satt upp ett tydligt mål för oss själva: år 2022 ska vi ha kopplat upp en miljon mätpunkter! Det är ingen omöjlig uppgift för oss. Vi är ett starkt team med stark vilja, ett attraktivt erbjudande på en växande marknad och alla möjligheter att uppnå våra mål!

EcoGuards vision

”Ska vara en helhetsleverantör som är den givna samarbetspartnern för energieffektivisering av våra kunders fastigheter. Vi minskar miljöpåverkan vilket ger en positiv effekt på arvet till kommande generationer.”

Affärsidé

EcoGuard hjälper fastighetsägare att minska sin energianvändning och sina energikostnader med mätning och visualisering. Det gör vi genom att ge fastighetsägare, boende och hyresgäster kontroll över förbrukningar och temperaturer.

Ledord & ledstjärnor

  • - Respekt
  • - Engagemang
  • - Kundfokus
  • - Kul på jobbet

“När jag började på EcoGuard var vi 10 personer. Idag sitter våra temperaturgivare i mer än var 10:e lägenhet i Sverige. Det känns på sätt och vis orealistiskt men samtidigt helt självklart.”

- Anders Klingvall, Projektchef

“Jag gillar teknik och människor, och det är precis vad jag får ägna mig åt hela dagarna. Dagligen träffar jag våra fantastiska kunder och installerar produkter som är funktionella, snygga och har överlägsen kvalitet.”

- Fredrik Eriksson, Installatör

Ledningsgruppen – Kontakt

Björn Fagerdahl
VD
073-233 01 35 | E-post

Annica Ängerek
HR
072-389 68 27 | E-post

Sofia Torstensson
ekonomi
073-419 30 20 | E-post

Tony Eklöf
försäljningschef
072-173 07 54 | E-post

Andreas Svensson
kvalitetschef
070-869 75 28 | E-post

Hans Karlsson
utvecklingschef
073-986 50 77 | E-post

Anders Klingvall
projektchef
073-519 44 07 | E-post

EcoGuard ISO-certifierade enligt 9001 & 14001

För att leva upp till våra kunders, samarbetspartners och våra egna förväntningar är vi sedan 2020 certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen innebär att vårt kvalitets- och miljöledningssystem godkänns av en utomstående part. I praktiken innebär detta att vi systematiskt arbetar med kontinuerliga förbättringar av vår verksamhet.  Allt för att våra kunder ska känna sig trygga med att vi levererar produkter och tjänster av hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Andreas Svensson, kvalitetschef på EcoGuard: ”Det känns otroligt bra att vi nu är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001. Certifieringen är en bekräftelse på att vårt arbete och stärker vår position som marknadsledande”. Vill du veta mer om detta kontakta gärna vår kvalitetschef Andreas Svensson på telefonnummer 019-25 21 00.

Karriär

Vill du vara med och digitalisera Sveriges fastighetsbestånd?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med drivna personer som delar vår mission att digitalisera det svenska fastighetsbeståndet. Välkommen in med din spontanansökan till mailadress:

info@ecoguard.se

Lediga tjänster

Roll
Avdelning
Lediga tjänster
Försäljning
Norrköping