Vi kopplar upp Sveriges fastigheter för individuell mätning.

EcoGuard är en komplett leverantör för produkter och tjänster inom individuell mätning av el, vatten och temperatur. Vi levererar helhetslösningar som fokuserar på mätteknik, installation och insamling av mätdata – byggstenarna för att digitalisera energieffektiviseringen av fastigheter.

All mätdata på ett ställe. Vi kopplar upp ditt mätsystem till CURVES CLOUD.

CURVES är en öppen plattform som stödjer de flesta mätsystem. Du får ett heltäckande verktyg för IMD och energieffektivisering, med en samlad bild av fastighetens energianvändning på ett ställe.

  • Samla in för IMD
  • Samla in temperaturer
  • Samla in energidata
  • Samla in nätbolagsdata

Läs mer

Nyheter

Victoria Park automatiserar mätinsamling

EcoGuard automatiserar mätinsamling av nätbolagsdata för Victoria Park. Läs mer

EcoGuard Air Receiver

Ny radiomottagare för insamling av mätdata från EcoGuard Wireless och Wireless M-Bus. Läs mer

StatusSensor

Larmsensor för icke-kritiska larm, uppkopplad med vårt egna trådlösa system EcoGuard Wireless. Läs mer

Samla in nätbolagsdata

Automatisera mätinsamlingen och samla in nätbolagsdata till CURVES CLOUD för smartare energiuppföljning. Läs mer

Kontakta oss

Växel: 019-25 21 00
Support: 019-25 21 66
E-post: info@ecoguard.se